Sorteer op
 • AMBROSIUS, I. - Zijn leven afgelegd
  AMBROSIUS, I. - Zijn leven afgelegd

  Isaac Ambrosius | meditaties | overdenkingen | lijdenstijd.

  Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan…

  € 9,95
 • BEENS, G. - Op weg naar Emmaus
  BEENS, G. - Op weg naar Emmaus

  G. Beens | op weg naar Emmaus | preken | overdenkingen.

  De Emmaüsgangers zijn misschien inmiddels een uurtje onderweg. Ze hebben een ontmoeting met de Heere gekregen. ‘En hun ogen werden gehouden dat zij Hem niet kenden.’…

  € 14,90
 • BOVEN, B.J. van - In de rol des boeks is van Mij geschreven
  BOVEN, B.J. van - In de rol des boeks is van Mij geschreven

  B.J. van Boven | overdenkingen | lijdenstijd.

  De lijdenstijd bepaalt ons bij het lijden en sterven van de Heere Jezus over Wie in de rol des boeks is geschreven. God wil immers dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede, daarom…

  € 11,90
 • BOVEN, B.J. van e.a. - Den loop geëindigd
  BOVEN, B.J. van e.a. - Den loop geëindigd

  B.J. van Boven | A.T. Huijser | A. Verschuure | preken | levenseinde.

  In een zestal preken worden we in deze bundel bepaald bij de twee wegen en tweeërlei levenseinde. De arme Lazarus wordt gedragen in Abrahams schoot en de…

  € 18,50
 • -22%

  BRUININGS, David - De Leeuw uit de stam van Juda
  BRUININGS, David - De Leeuw uit de stam van Juda

  David Bruinings | preken | lijdensstoffen.

  De preken van ds. Bruinings zijn allemaal na zijn overlijden uitgegeven. Deze 16 lijdenspredikaties zijn meest in Avondmaalstijden uitgesproken en kenmerken zich in een heldere,…

  € 22,50 € 17,50
 • CALVIJN, Johannes - ’t Is al voor mij geschied
  CALVIJN, Johannes - ’t Is al voor mij geschied

  Johannes Calvijn | meditaties | 49 overdenkingen voor de lijdensweken.

  Christus heeft niet alleen Zijn lichaam opgeofferd om ons met God te verzoenen, maar Hij heeft ook in Zijn ziel de smarten gedragen die wij hebben verdiend.…

  € 9,95
 • COSTA, Isaäc da - Eeuwig roemen in het kruis
  COSTA, Isaäc da - Eeuwig roemen in het kruis

  Isaäc da Costa | meditaties | 49 overdenkingen voor de lijdensweken.

  In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en…

  € 9,95
 • DOORNENBAL, J.T. - Hij is opgestaan
  DOORNENBAL, J.T. - Hij is opgestaan

  Ds. J.T. Doornenbal | overdenkingen | pasen | lijdenstijd.

  In Hij is opgestaan behandelt dominee Doornenbal acht teksten uit de Bijbel met betrekking tot de lijdenstijd en Pasen. In de zeven lijdensweken volgen we de Heere Jezus…

  € 15,90
 • ELGERSMA, Franciscus - Swaanengesangh van den stervenden Jesus
  ELGERSMA, Franciscus - Swaanengesangh van den stervenden Jesus

  Cygnea Cantio, Ofte Swaanen-Gesangh van den stervenden Jesus. Uytgebreydt door Leerzaame Bedenkingen over de Zeeven Laatste Woorden, welke Hy aan 't Kruys gesprooken heeft. Den Tweeden Druk. Veel verbeetert, ende…

  € 59,00
 • FLAVEL, J. - Niet gespaard
  FLAVEL, J. - Niet gespaard

  Johgn Flavel | preken | lijdenstijd.

  Een bundeling van vier preken die handelen over Christus en Zijn Borgwerk.

  De titel van het boek is ontleend aan de preek over Romeinen 8:32: ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft,…

  € 10,90
 • FLAVEL, J. - Overgeleverd om onze zonden
  FLAVEL, J. - Overgeleverd om onze zonden

  Johgn Flavel | preken | lijdenstijd.

  ‘Overgeleverd om onze zonden’ bevat 6 preken van deze geliefde puritein over het lijden van de Heere Jezus.
  John Flavel (1628-1691) Een puriteinse prediker die studeerde aan de…

  € 14,90
 • FLAVEL, John - Als ik het wond're kruis aanschouw
  FLAVEL, John - Als ik het wond're kruis aanschouw

  John Flavel | verhandeling | preken | uitleg | Openbaring 3:20.

  Kunt u op Jezus zien zoals Hij stond in uw plaats, om de toorn van God voor u te dragen? En kunt u dan zeggen: Deze wonden heeft Hij voor mij ontvangen; Hij is het…

  € 13,90
 • FLAVEL, John - Om zondaars te bevrijden
  FLAVEL, John - Om zondaars te bevrijden

  John Flavel | 49 overdenkingen voor de lijdensweken.

  In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van…

  € 9,95
 • FRANSEN, E. - De kostelijke bruidsschat
  FRANSEN, E. - De kostelijke bruidsschat

  Elias Fransen | De kostelijke bruidschat | preken | lijdensstoffen.

  De kostelijke bruidsschat, betaald door de Zone Gods. Omvat 8 lijdensstoffen.

  Elias Fransen werd op 8 januari 1827 te Terwolde (Geld.) geboren. In 1849 trouwde…

  € 24,50
 • FRANSEN, E. - Messias' heerlijkheid
  FRANSEN, E. - Messias' heerlijkheid

  Messias’ Heerlijkheid als de Alpha en de Omega.
  Omvat 15 leerredenen over advent tot de wederkomst van Christus. Elias Fransen werd op 8 januari 1827 te Terwolde (Geld.) geboren. In 1849 trouwde hij met Derkjen Riezelaar, welke…

  € 32,50
 • -46%

  GEUZE, A. - Het gans verteerde Offer
  GEUZE, A. - Het gans verteerde Offer

  A. Geuze | preken | schriftuitleg | offers | schaduwdienst.

  In het Oude Testament worden verschillende personen, gebruiken, voorwerpen en gebeurtenissen beschreven die een voorafschaduwing zijn van Christus, de Vervuller van de…

  € 14,90 € 7,99
 • HARTINGSVELDT-MOREE, A. van - Bij het kruis
  HARTINGSVELDT-MOREE, A. van - Bij het kruis

  A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree | bijbels dagboek | lijdensweken | serie: vrouwen ontmoeten | deel 2.

  Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit…

  € 12,95
 • HARTINGSVELDT-MOREE, A. van - In de kerk
  HARTINGSVELDT-MOREE, A. van - In de kerk

  A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree | bijbels dagboek | lijdensweken | serie: vrouwen ontmoeten | deel 2.

  Vrouwen nemen bij de heilsfeiten een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit derde deel ontmoet je…

  € 12,95
 • HELLENBROEK, A. - De Kruistriomf van Vorst Messias
  HELLENBROEK, A. - De Kruistriomf van Vorst Messias

  Abraham Hellenbroek | preken | bijbeluitleg | tekstverklaring | lijdensstoffen.

  De Kruistriomf van Vorst Messias bevat 48 lijdenspredicaties van Abraham Hellenbroek. Deze preken zijn zeer aan te aanbevelen voor persoonlijke…

  € 39,95
 • -40%

  HENRY, Matthew - Roemen in het kruis
  HENRY, Matthew - Roemen in het kruis

  Matthew Henry | meditaties | lijdenstijd | puriteinen | engeland | 17e/18e eeuw.

  In 45 korte meditaties staat het werk van Christus voor een arme zondaar centraal. Op kernachtige wijze geeft Matthew Henry veel geestelijk en…

  € 14,90 € 8,99
 • HENRY, Matthew - Voor ons geslacht
  HENRY, Matthew - Voor ons geslacht

  Matthew Henry | 49 overdenkingen voor de lijdensweken.

  Christus had een helder besef van de bitterheid van het lijden dat Hij moest ondergaan, maar Hij was volkomen gewillig Zich daaraan te onderwerpen. En dat … tot onze…

  € 9,95
 • HUL, J. van ’t - Langs de weg naar Golgotha
  HUL, J. van ’t - Langs de weg naar Golgotha

  J. van ’t Hul | levensbeschrijving | lijdensgeschiedenis.

  Van de laatste uren van Jezus zijn velen getuige geweest. Ze hebben erbij gestaan, de kijkers en de voorbijgangers, kerkmensen en mensen van de wereld. Ze hebben gezien…

  € 12,50
 • -37%

  KETTERIJ, M. van de - Vrede zij ulieden - deel 1
  KETTERIJ, M. van de - Vrede zij ulieden - deel 1

  M. van de KJetterij | preken | feeststoffen | deel 1.

  Een achttal niet eerder uitgegeven predicaties van ds. M. van de Ketterij (1905-1988). In deze uitgave zijn opgenomen: vier predicaties voor de lijdensweken, een Goede…

  € 15,90 € 9,99
 • KIEVIT, I. - De zeven kruiswoorden
  KIEVIT, I. - De zeven kruiswoorden

  I. Kievit | overdenkingen | lijdenstijd | kruiswoorden | verlossing.

  Wie kan de diepte peilen van de woorden die Christus aan het kruis op Golgotha sprak? Woorden tot de kruisigers, tot de moordenaar naast Hem, tot Zijn Vader,…

  € 12,95
 • KOHLBRUGGE, H.F. - Dragende Zijn kruis
  KOHLBRUGGE, H.F. - Dragende Zijn kruis

  H.F. Kohlbrugge | meditatie | lijdenstijd.

  Deze uitgave bevat 49 overdenkingen die een mogelijkheid bieden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven. Christus…

  € 9,95
 • KOHLBRUGGE, H.F. - Genade alleen
  KOHLBRUGGE, H.F. - Genade alleen

  Hermann Friedrich Kohlbrugge | Genade alleen | bijbels dagboek.

  De bekende predikant uit Elberfeld (1803-1875) was een bewogen pastor. Hij had diep inzicht in de Heilige Schrift. Maar hij bezat ook de gave om mensen op een…

  € 19,95
 • KOHLBRUGGE, H.F. - Liefgehad tot het einde
  KOHLBRUGGE, H.F. - Liefgehad tot het einde

  H.F. Kohlbrugge | meditatie | lijdenstijd.

  Dit boek bevat 49 overdenkingen die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te…

  € 9,95
 • -33%

  LAMAIN, W.C. - Pleisterplaatsen - deel 2
  LAMAIN, W.C. - Pleisterplaatsen - deel 2

  W.C. Lamain | preken | schriftuurlijk-bevindelijk | deel 2.

  De plaats waar de reis een ogenblik onderbroken wordt om er een weinig te rusten, wordt een pleisterplaats genoemd. Die pleisterplaatsen zijn Gods strijdend volk niet…

  € 14,90 € 9,99
 • -37%

  LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden - deel 7
  LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden - deel 7

  W.C. Lamain | preken | feeststoffen | tekstuitleg.

  In het zevende deel in de serie ‘Voor bijzondere tijden’ vindt u twaalf nog niet eerder uitgegeven preken van ds. Lamain. Hoogtijdagen uit het kerkelijk leven en andere…

  € 19,95 € 12,50
 • 2ehands

  LODENSTEIN, J. van - Uw lijden groot
  LODENSTEIN, J. van - Uw lijden groot

  Lodenstein | Uw lijden groot | meditaties.

  Acht-en-veertig meditaties over het lijden van Jezus Christus.

  Gebonden - De Banier - Utrecht - 2009 - 108 pag.

  Gebruikte hardcover in zeer goede staat.

  € 5,00
 • LUTHER, Maarten - Belaân met smart en hoon
  LUTHER, Maarten - Belaân met smart en hoon

  Maarten Luther | meditaties | 49 overdenkingen voor de lijdensweken.

  In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en…

  € 9,95
 • MALLAN, F. - Liefderijke vertroostingen
  MALLAN, F. - Liefderijke vertroostingen

  F. Mallan | preken | serie: het gesproken Woord.

  In deze bundel preken van ds. F. Mallan (1925-2010) ligt de nadruk op de liefderijke vertroostingen die er voor Gods kinderen te vinden zijn in Gods Woord. Die vertroostingen zijn…

  € 15,95
 • MEEUSE, C.J. - Nieuwe Testament - deel 8 - Als een lam geslacht
  MEEUSE, C.J. - Nieuwe Testament - deel 8 - Als een lam geslacht

  C.J. Meeuse | Vertellingen bij de Bijbel | Nieuwe Testament | Deel 8.

  Het lijden en sterven van de Heere Jezus.

  Deze serie bestaat uit afzonderlijke delen met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De verhalen zijn…

  € 7,95
 • -29%

  MEEUSE, C.J. - Nieuwe Testament - Opgestaan uit de dood
  MEEUSE, C.J. - Nieuwe Testament - Opgestaan uit de dood

  C.J. Meeuse | Vertellingen bij de Bijbel | Nieuwe Testament.

  De opstanding van de Heere Jezus.

  Deze serie bestaat uit afzonderlijke delen met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De verhalen zijn geschreven in een…

  € 6,95 € 4,95
 • -44%

  MIJNDERS, J. - De gangen van mijn God en Koning
  MIJNDERS, J. - De gangen van mijn God en Koning

  J. Mijnders | tien preken | feeststoffen.

  1. Jakobs heilsverwachting - advent - Genesis 49:18
  2. De geloofsgang van de herders - kerst - Lukas 2:15b-18
  3. De gevangenneming van Jezus - lijdensstof - Mattheüs 26:56b
  4. Het…

  € 17,90 € 9,99
 • MOL, J. - Van lijden tot heerlijkheid
  MOL, J. - Van lijden tot heerlijkheid

  W. Hage | preken | thema-preken | kerst | lijden | goede vrijdag | hemelvaart | pasen | pinksteren.

  Dit prekenboek bevat feeststoffen voor het kerkelijk jaar. Daarin zijn opgenomen een preek over Kerst, Lijden, Goede Vrijdag,…

  € 18,50
 • MONSTER, D. - Zie Mijn Knecht - deel 4
  MONSTER, D. - Zie Mijn Knecht - deel 4

  D. Monster | Zie, Mijn Knecht! | preken | deel 4.

  10 preken, Goede Vrijdag, Pasen, na Pasen en vrije stoffen.

  Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geboren. De Oud Gereformeerde Gemeente te Puttershoek…

  € 14,50
 • -28%

  MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden - deel 3
  MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden - deel 3

  A.D. Muilwijk | preken | schriftuurlijk | bevindelijk | serie: gezette hoogtijden | deel 3.

  In deze derde bundel preken zijn vier lijdensstoffen, twee Goede Vrijdagpreken en twee rouwpreken opgenomen.
  Ds. Muilwijk (1937-1993)…

  € 12,50 € 8,99
 • OEVER, C. van den - Feeststoffen
  OEVER, C. van den - Feeststoffen

  Feeststoffen. Dit deel omvat 20 feeststoffen en 6 vervolgstoffen over Simeon. Cornelis van den Oever werd op 14 februari 1802 te Valkenburg (Z.H.) geboren. Op 14 december 1823 huwde hij met Katje van der Bil. Uit dit huwelijk…

  € 38,00
 • REENEN, G. van - Sions betalende Borg
  REENEN, G. van - Sions betalende Borg

  G. van Reenen | preken | lijdensstoffen | feeststoffen.

  Sions betalende Borg. Dit boek bevat acht lijdenspreken. In deze druk is de spelling aangepast door Joh. Bunt te Rhenen. Maar de inhoud is ongewijzigd gebleven. De boeken…

  € 15,95
 • REENEN, G. van - Tweede bundel feeststoffen
  REENEN, G. van - Tweede bundel feeststoffen

  G. van Reenen | predicaties | feeststoffen.

  De bevindelijke en praktische inhoud van zijn prediking, die is naar het hart van Jeruzalem, maakten ds. Van Reenen geliefd. Hij beijverde zich om in de prediking zo eenvoudig mogelijk…

  € 14,50
 • RIJSWIJK, C. van - De Man van smarten
  RIJSWIJK, C. van - De Man van smarten

  C. van Rijswijk | bijbelse geschiedenis | serie: het Woord van de Koning.

  Op veel plaatsen in de Bijbel is de geboorte, het lijden én het sterven van de Heere Jezus voorzegd. Vooral de profeet Jesaja spreekt over Jezus’…

  € 7,95
 • RIJSWIJK, C. van - De moordenaar aan het kruis
  RIJSWIJK, C. van - De moordenaar aan het kruis

  C. van Rijswijk | bijbelse geschiedenis | serie: het Woord van de Koning.

  Wat zijn de Joden blij! Rechter Pilatus heeft Jezus ter dood veroordeeld en nu hangt Hij aan het kruis. De Joden denken: Straks zijn we van die Jezus af!…

  € 7,95
 • RIJSWIJK, C. van - Het is volbracht - deel 10
  RIJSWIJK, C. van - Het is volbracht - deel 10

  C. van Rijswijk | Fontein-serie | De betekenis van de zeven kruiswoorden | deel 10.

  Hangend aan het kruishout van Golgotha sprak de Heere Jezus zeven zinnen. Verspreid over de vier evangeliën in het Nieuwe Testament worden die…

  € 11,50
 • -50%

  RUBEN, M. - De grafsteen afgewenteld
  RUBEN, M. - De grafsteen afgewenteld

  M. Ruben | preken.

  Vier predikaties over de opstanding van Jezus Christus.

  Gebonden - Romijn & Van der Hoff - Gorinchem - 1980 - 104 pag.

  € 9,95 € 5,00
 • RYLE, J.C. - Voor al mijn zonden
  RYLE, J.C. - Voor al mijn zonden

  J.C. Ryle | meditaties | 49 overdenkingen voor de lijdensweken.

  Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed.…

  € 9,95
 • -47%

  SMITS, C. - Verzoening door voldoening
  SMITS, C. - Verzoening door voldoening

  C. Smits | verzoening door voldoening | tien predicaties.Een tiental niet eerder uitgegeven preken van ds. C. Smits (1898-1994). In deze uitgave zijn opgenomen: drie predicaties voor de Lijdensweken, vier Biddagpredicaties, twee…

  € 16,95 € 8,99
 • SMYTEGELT, B. - Twee Paas en Pinksterpreken
  SMYTEGELT, B. - Twee Paas en Pinksterpreken

  B. Smytegelt | preken |pasen | pinksteren.

  Bernardus Smytegelt staat nog steeds bekend om zijn schriftuurlijke en zielsbevindelijke preken. Hij was een bijbelse christen, onderwezen op de leerschool van vrije genade. Zijn…

  € 9,95
 • 2ehands

  SPURGEON, C.H. - De stem des bloeds
  SPURGEON, C.H. - De stem des bloeds

  Charles Haddon Spurgeon | bijbeluitleg | preken.

  De preken van Spurgeon hebben een bekendheid gekregen die zonder weerga is in de kerkgeschiedenis. En dat niet alleen tijdens zijn leven, maar ook na zijn dood blijkt zijn werk…

  € 3,00
 • 2ehands

  SPURGEON, C.H. - Het kruis,...
  SPURGEON, C.H. - Het kruis,...

  Charles Haddon Spurgeon | bijbeluitleg | preken.

  De preken van Spurgeon hebben een bekendheid gekregen die zonder weerga is in de kerkgeschiedenis. En dat niet alleen tijdens zijn leven, maar ook na zijn dood blijkt zijn werk…

  € 3,00
 • SPURGEON, C.H. - Leer mij Uw lijden recht betrachten
  SPURGEON, C.H. - Leer mij Uw lijden recht betrachten

  Charles Haddon Spurgeon | Overdenkingen | Lijdenstijd | Puriteinen.

  49 overdenkingen voor de lijdensweken. Dit boek bevat overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Voor alle 49 dagen van de zeven lijdensweken…

  € 14,90
 • SPURGEON, C.H. - Op weg naar Golgotha
  SPURGEON, C.H. - Op weg naar Golgotha

  Charles Haddon Spurgeon | 49 overdenkingen voor de lijdensweken.

  Heel nauwkeurig heeft de Heere Jezus meerdere keren aan Zijn discipelen voorzegd hoe ze met Hem zouden handelen. Hij zei dat ze Hem aan de Romeinen zouden…

  € 9,95
 • -46%

  VENEMA, E. - Bij den kelk des heils - deel 2
  VENEMA, E. - Bij den kelk des heils - deel 2

  E. Venema | preken | feeststoffen | deel 2.

  Dit is het tweede deel van een driedelige serie, waarin in het kerkelijk jaar wordt gevolgd. Deel 2 bevat acht preken: vier voor de lijdenstijd, één voor goede vrijdag, en drie voor…

  € 12,90 € 6,99
 • -46%

  VENEMA, E. - Bij den kelk des heils - deel 3
  VENEMA, E. - Bij den kelk des heils - deel 3

  E. Venema | preken | feeststoffen | deel 3.

  Dit is het laatste deel van een driedelige serie, waarin in het kerkelijk jaar wordt gevolgd. Deel 3 bevat acht preken: twee hemelvaartspreken, twee preken voor weeszondag, drie…

  € 12,90 € 6,99
 • VISSCHER, W. - Op weg naar kruis en opstanding
  VISSCHER, W. - Op weg naar kruis en opstanding

  W. Visscher | overdenkingen | lijdenstijd.

  49 overdenkingen voor de lijdenstijd.

  De weg naar het hemelse Sion gaat langs het kruis van Golgotha. Ongeveer 33 jaar na Zijn geboorte zien we de Heere Jezus gaan naar de kruisheuvel.…

  € 14,90
 • WINSLOW, Octavius - Aan de voet van het kruis
  WINSLOW, Octavius - Aan de voet van het kruis

  Octavius Winslow | meditaties | lijden en sterven van Christus.

  Veertien meditaties die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Nadrukkelijk past Winslow de behandelde teksten toe. Hij doet dit in…

  € 18,50
 • -44%

  WOESTIJNE, Chr. van de - Op U verlaat zich de arme
  WOESTIJNE, Chr. van de - Op U verlaat zich de arme

  Chr. van de Woestijne | Tien preken.

  Herdruk van een prekenbundel die in 1991 verschenen is. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ochten.

  Inhoud:
  1. Het…

  € 17,90 € 9,99
 • 2ehands

  ZANDT, P. - Meer dan brood en dagelijks gewin
  ZANDT, P. - Meer dan brood en dagelijks gewin

  P. Zandt | preken | feeststoffen | vrije stoffen.

  Een tiental preken van ds. P. Zandt (1880-1961), waaronder voor Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en Dankdag.

  ISBN: 9789075236170

  Gebonden - R. van der Meijden - Kesteren - 1999…

  € 14,90 € 8,00
 • ZWOFERINK, Laura - De Heere Jezus is opgestaan
  ZWOFERINK, Laura - De Heere Jezus is opgestaan

  Laura Zwoferink | Bijbel en kind | Kleuterbijbel | Nieuwe Testament.

  In dertien verhalen met prachtige illustraties vertelt Laura Zwoferink over het lijden, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Ook de…

  € 10,50
Sorteer opVoor de agenda klikt u op het blokje hieronder

Bij ons betaalt u met een veilige verbinding via iDeal.

© 2015 - 2022 deboekenhoeve | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel