Privacy verklaring De Boekenhoeve

Via onze webwinkel www.deboekenhoeve.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 
Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent dat wij:
- middels deze privacyverklaring duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
- alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag te corrigeren of te verwijderen.

De Boekenhoeve is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. 

Het gebruik van uw persoonsgegevens:

Door gebruik te maken van onze webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 
- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
- Uw gebruikersnaam
- Geboortedatum
- IP-adres

Registreren 

Bij gebruikmaking van onze webwinkel kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling. 
Wij kunnen u dan een overzicht geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. 
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Afhandelen bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Dit zal alleen gebeuren als dat voor de afhandeling van uw bestelling absoluut noodzakelijk is.


Contactformulier en nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of aanbiedingen e.d. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
Gegevens die u invult als u gebruik maakt van ons contactformulier en/of per email worden nooit langer bewaard als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Verstrekking aan derden 

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan derden als daar geen wettelijke verplichting voor is

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Google mag de verkregen Analytics informatie nooit gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging 

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken, nemen wij de volgende maatregelen:
- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
- Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen: 

De Boekenhoeve
Zwolleweg 35
3771 NR Barneveld
Tel. 0342-419790
Mobiel: 06 2858 4118
E-mail: info@deboekenhoeve.nl Voor de agenda klikt u op het blokje hieronder

Bij ons betaalt u met een veilige verbinding via iDeal.

© 2015 - 2022 deboekenhoeve | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel