Sorteer op
 • AALST, G.J. van - Met hart en mond
  AALST, G.J. van - Met hart en mond

  G.J. van Aalst | belijdenis des geloofs.

  Met hart en mond - ons belijdenis doen wil jongeren vanuit de Schrift begeleiden op weg naar het doen van openbare geloofsbelijdenis. Zoals Waar liefde woont, ons huwelijksformulier dat…

  € 19,90
 • AALST, G.J. van - Nodig te weten
  AALST, G.J. van - Nodig te weten

  G.J. van Aalst | Verklaring van de Heidelbergse Catechismus | 52 preken over de drie stukken.

  De drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te mogen leven en sterven, worden door G.J. van Aalst in 52 zondagen behandeld aan de…

  € 59,90
 • -53%

  ABMA, H.G. - Het boek Esther
  ABMA, H.G. - Het boek Esther

  H.G. Abma | overdenkingen | bijbellezingen | het boek Esther.

  In 35 korte overdenkingen laat ds. Abma zien hoe de geschiedenis van Esther verwijst naar de unieke Borg en Middelaar Jezus Christus. Hij vestigt de aandacht niet…

  € 14,90 € 6,99
 • -67%

  ABMA, H.G. - Na dit leven
  ABMA, H.G. - Na dit leven

  H.G. Abma | overdenkingen | sterven | hiernamaals.

  In dit boek schrijft ds. Abma (1917-1992) over de verwachting van een leven ná dit leven. Dit onderwerp roept veel vragen op. Hebben wij een onsterfelijke ziel? Is er een…

  € 14,90 € 4,99
 • ALEXANDER, Archibald - Gedachten over bevinding
  ALEXANDER, Archibald - Gedachten over bevinding

  Archibald Alexander | verhandeling | engelse puriteinen.

  Er is tegenwoordig veel aandacht voor ‘ervaring’ en ‘beleving’. Onder invloed van het postmodernisme begint men doorgaans niet bij de waarheid, en al helemaal niet…

  € 36,50
 • ALEXANDER, Archibald - Raad aan jongeren
  ALEXANDER, Archibald - Raad aan jongeren

  Archibald Alexander | preken | verhandeling | serie: puriteinse teksten.

  Archibald Alexander (1772-1851) was aanvankelijk zendeling in de Amerikaanse staat Virginia. Later werd hij benoemd tot hoogleraar in de theologie. Mede…

  € 11,95
 • ALLEINE, J. - Betrouwbare gids naar de hemel
  ALLEINE, J. - Betrouwbare gids naar de hemel

  Joseph Alleine | bekering | puriteinen | engeland | 17e eeuw.

  Een nieuwe vertaling van een bekend werk. De vertaler, drs. J. Versloot, schreef er een inleiding bij, waarin hij een overzicht geeft van het leven en werk van Joseph…

  € 21,50
 • -48%

  ALLEINE, J. - In het net van het Evangelie
  ALLEINE, J. - In het net van het Evangelie

  Joseph Alleine | preken | puriteinen | engeland | 17e eeuw.

  Zielen winnen voor Christus. Zo luidt het opschrift van een van de tien preken in dit boek over Spreuken 11:30: ‘Wie zielen vangt, is wijs.’ Het kenmerkt de…

  € 16,50 € 8,50
 • AMBROSIUS, I. - Eerste middelste en laatste dingen
  AMBROSIUS, I. - Eerste middelste en laatste dingen

  Isaäc Ambrosius | verhandeling | geloofsleer | geestelijk leven.

  In het uit drie hoofddelen bestaande werk De eerste, middelste en laatste dingen gaat de Engelse puritein Isaäc Ambrosius (1604-1663) in op de leer van de…

  € 39,50
 • -50%

  AMBROSIUS, I. e.a. - Wandel voor Mijn aangezicht
  AMBROSIUS, I. e.a. - Wandel voor Mijn aangezicht

  Isaäc Ambrosius e.a. | bijbels dagboek | Engelse en Schotse puriteinen | oudvaders.

  De Heere roept ons op om Zijn Woorden altijd te overdenken. Hij zegt: “En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in…

  € 17,90 € 8,99
 • -60%

  AMSTEL, J. van - Wie Jezus zalig spreekt
  AMSTEL, J. van - Wie Jezus zalig spreekt

  J. van Amstel | meditaties | zaligsprekingen.

  In acht meditaties volgt de auteur de zaligsprekingen uit de Bergrede op de voet. Hij legt uit wie Jezus met de armen van geest, de treurende en de zachtmoedigen bedoelt. Jezus’…

  € 9,95 € 3,99
 • -45%

  AVINCK, Johanna - Het ene nodige en begeerlijke goed
  AVINCK, Johanna - Het ene nodige en begeerlijke goed

  Johanna Avinck | God dienen.

  Eén ding wil Johanna Avinck in dit boek vóór alles benadrukken: de dienenswaardigheid en beminnelijkheid van God en Zijn zalige dienst. Allereerst omdat God onze Schepper is. Niet satan, maar de…

  € 15,50 € 8,50
 • AVINCK, Theodorus - Wendt u naar Mij toe
  AVINCK, Theodorus - Wendt u naar Mij toe

  Theodorus Avinck | preken | Nadere Reformatie | Serie: Vaderlands erfgoed.

  De oefeningen van Avinck, een ouderling die als ‘oefenaar’ optrad in het Utrecht van de 18e eeuw, kenmerken zich door een bewogen en sprankelende…

  € 46,50
 • BAAIJ, W. - Verzamelde werken - deel 1
  BAAIJ, W. - Verzamelde werken - deel 1

  W. Baaij | zijn leven, roeping en arbeidsveld | verzamelde werken | deel 1.

  In dit eerste deel wordt zijn eigen levensbeschrijving, roeping en de eerste fase van zijn arbeidsveld beschreven. In deel 2 zal de laatste fase van zijn…

  € 27,50
 • BAKKER, F. - Blijft in Mij
  BAKKER, F. - Blijft in Mij

  F. Bakker | bijbels dagboek.

  Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door…

  € 19,95
 • BARTEN, Evert - Helder en klaar - deel 1
  BARTEN, Evert - Helder en klaar - deel 1

  Evert Barten | Brakels Redelijke Godsdienst uitgelegd.

  Het bekendste werk van Wilhelmus à Brakel is de Redelijke Godsdienst. Het biedt een overzicht van onze geloofsleer. Maar denk niet dat het een saaie verhandeling is.…

  € 22,50
 • BARTEN, Evert - Helder en klaar - deel 2
  BARTEN, Evert - Helder en klaar - deel 2

  Evert Barten | Brakels Redelijke Godsdienst uitgelegd | deel 2.

  Het bekendste werk van Wilhelmus à Brakel is de Redelijke Godsdienst. Het biedt een overzicht van onze geloofsleer. Maar denk niet dat het een saaie verhandeling…

  € 22,50
 • BARTEN, Evert - Helder en klaar - deel 3
  BARTEN, Evert - Helder en klaar - deel 3

  Evert Barten | Brakels Redelijke Godsdienst uitgelegd | deel 3.

  Het bekendste werk van Wilhelmus à Brakel is de Redelijke Godsdienst. Het biedt een overzicht van onze geloofsleer. Dominee Hellenbroek zei ervan: ‘Geen huisgezin…

  € 22,50
 • BARTEN, Evert - Neem en Lees
  BARTEN, Evert - Neem en Lees

  Evert Barten | Aurelius Augustinus | Belijdenissen | uitleg.

  Waar komt het kwaad vandaan? Heeft God de zondeval gewild?
  Hoe zie ik Gods leiding in mijn leven? Hoe kan ik ooit tot God komen? Komen deze vragen je bekend voor?…

  € 22,50
 • BARTEN, Evert - Op leven en dood
  BARTEN, Evert - Op leven en dood

  Evert Barten | Bostons ‘De viervoudige staat’ uitgelegd.

  Nog altijd wordt De viervoudige staat van Thomas Boston (1676-1732) gewaardeerd als een van de belangrijkste theologische werken. Het is een bijzonder leerzaam boek…

  € 22,50
 • BARTEN, Evert - Rechtvaardig door het geloof
  BARTEN, Evert - Rechtvaardig door het geloof

  Evert Barten | Luthers verklaring van de Galatenbrief uitgelegd.

  Wat je ook doet, je wordt alleen rechtvaardig voor God door het geloof. Dat is de kern van Luthers boodschap. Luther vocht tegen de mening dat een mens nog wel ets…

  € 22,50
 • BARTEN, Evert - Vast en zeker
  BARTEN, Evert - Vast en zeker

  Evert Barten | Calvijns ‘Institutie’ uitgelegd.

  Weet elk mens dat God er is? Is de Bijbel echt zo nodig? Heeft alles een bedoeling? Als ik Gods Wet niet kan houden, welke functie heeft die dan nog? Waar draait het om in het…

  € 22,50
 • BARTEN, Evert - Zicht op Jezus
  BARTEN, Evert - Zicht op Jezus

  Evert Barten | Ambrosius’ Zien op Jezus uitgelegd.

  Ik sta als mens zo mijlenver bij God vandaan. Hoe kan dat ooit samenkomen?
  Ik zie om me heen alleen maar christenen die nooit vrolijk zijn. Hoe kan dat?
  De Heere Jezus…

  € 22,50
 • BAS, Corrie van der - De pelgrimsreis van Mary Bunyan
  BAS, Corrie van der - De pelgrimsreis van Mary Bunyan

  Corrie van der Bas | de pelgrimsreis van Mary Bunyan.

  Ineens pakt zij een schaar uit haar zak en knipt een lok van zijn kastanjebruine haar af.
  ‘Dit is het enige wat zij mij van jou overlaten.’
  Een hartverscheurend huilen…

  € 24,90
 • BEEK, M. van - Heidelbergse Catechismus 2 delen
  BEEK, M. van - Heidelbergse Catechismus 2 delen

  M. van Beek | geloofsleer | Heidelbergse Catechismus | 2 delen.

  De Heidelbergse Catechismus verklaard in 52 zondagen.

  ISBN: 9789075236613

  Gebonden - B.A.S. - 916 pag.

  € 60,00
 • BEEK, M. van - Het leven van Jakob - deel 3
  BEEK, M. van - Het leven van Jakob - deel 3

  M. van Beek | preken | schriftuurlijk-bevindelijk | oude testament | patriarchen | Jakob.

  Deel drie van de bundel predicaties van wijlen ds. M. van Beek zijn in de zeventiger jaren van de vorige eeuw uitgesproken en nu van de…

  € 15,90
 • BEENS, G. - Christus in Zijn trouw
  BEENS, G. - Christus in Zijn trouw

  G. Beens | Christus in Zijn trouw | preken.

  1. De wijngaard van Naboth - Dankdag - 1 Koningen 21 vers 16: En het geschiedde als Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar den wijngaard van Naboth, den…

  € 3,95
 • BEENS, G. - De brief van een gevangene
  BEENS, G. - De brief van een gevangene

  G. Beens | De zendbrief van de apostel Paulus aan Filémon | Onésimus | preken | overdenkingen.

  Onésimus is een dief en een deserteur, maar de prediking van Paulus wordt aan zijn hart geheiligd. In zijn eertijds was hij…

  € 9,90
 • BEENS, G. - Geestelijke lessen
  BEENS, G. - Geestelijke lessen

  G. Beens | Paulus’ brief aan de gemeente van Korinthe | preken | overdenkingen.

  In de door Paulus gestichte gemeente van Korinthe ontstaan tijdens zijn afwezigheid enkele grove misstanden. Daarom schrijft de apostel een brief…

  € 11,90
 • -16%

  BEENS, G. - Het bloed des verbonds
  BEENS, G. - Het bloed des verbonds

  G. Beens | het bloed des verbonds | preken | overdenkingen.

  Het gaat om de prediking die er in dat bloed ligt. God kan nooit meer met een mens te doen hebben dan alleen in de weg van recht en gerechtigheid. Aan de ene kant…

  € 11,90 € 10,00
 • BEENS, G. - Op weg naar Emmaus
  BEENS, G. - Op weg naar Emmaus

  G. Beens | op weg naar Emmaus | preken | overdenkingen.

  De Emmaüsgangers zijn misschien inmiddels een uurtje onderweg. Ze hebben een ontmoeting met de Heere gekregen. ‘En hun ogen werden gehouden dat zij Hem niet kenden.’…

  € 14,90
 • ALLEEN BIJ ONS

  BEENS, G. - Petrus, een volgeling van zijn Meester
  BEENS, G. - Petrus, een volgeling van zijn Meester

  VANAF 4 EXEMPLAREN GRATIS VERZENDING!

  De opbrengst van deze uitgave komt geheel ten bate van de verbouw van het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Kootwijkerbroek.
  De distributie van dit boekje wordt exclusief en geheel…

  € 11,99
 • BELZ, Mindy - Ze noemen ons ongelovigen
  BELZ, Mindy - Ze noemen ons ongelovigen

  Mindy Belz | christenvervolging | christenen in het Midden-Oosten op de vlucht voor IS.

  ‘Overal jagen de strijders christenen weg, uit hun huizen en uit hun winkels. Ze dreigen hen te ontvoeren of hun kinderen mee te nemen. De…

  € 22,50
 • -52%

  BERG, C.R. van den - Nicolaas Schotsman en zijn Eere-zuil
  BERG, C.R. van den - Nicolaas Schotsman en zijn Eere-zuil

  C.R. van den Berg | Nicolaas Schotsman | Dordtse Synode.

  Dit jaar wordt op diverse plaatsen en op verschillende manieren teruggedacht aan het feit dat in 1618 en 1619 de Nationale Synode van Dordrecht plaatsvond.

  Tweehonderd…

  € 12,50 € 6,00
 • -76%

  BERG, M.A. van de - Van Noyon tot Genève (incl. DVD)
  BERG, M.A. van de - Van Noyon tot Genève (incl. DVD)

  M.A. van den Berg e.a. | uniek fotodocument | met gratis DVD | Genève, de stad van Calvijn.

  Wat zag Calvijn toen hij door de straten van Parijs liep? Waar gaf hij zijn colleges en in welke kerken preekte hij? Waar leeft de…

  € 28,99 € 6,99
 • Bijbel met uitleg KLEIN 140 x198 mm, Flexibele band in cassette, goudsnede, blauw
  Bijbel met uitleg KLEIN 140 x198 mm, Flexibele band in cassette, goudsnede, blauw

  Bijbel met uitleg 140 x198 mm, Flexibele band in cassette, goudsnede, blauw.

  De Bijbel in de Statenvertaling is een betrouwbare vertaling van de Hebreeuwse en Griekse grondtalen van het Oude en Nieuwe Testament. Daarom is in de…

  € 54,95
 • IN LUXE DOOS

  Bijbel met uitleg MIDDEL 170x240 mm, flexibele band in luxe doos, goudsnede, bruin
  Bijbel met uitleg MIDDEL 170x240 mm, flexibele band in luxe doos, goudsnede, bruin

  Bijbel met uitleg 170x240 mm, flexibele band in luxe doos, goudsnede, bruin.

  De Bijbel in de Statenvertaling is een betrouwbare vertaling van de Hebreeuwse en Griekse grondtalen van het Oude en Nieuwe Testament. Daarom is in de…

  € 74,95
 • Bijbel met uitleg MIDDEL 170x240 mm, flexibele band in luxe doos, goudsnede, zwart
  Bijbel met uitleg MIDDEL 170x240 mm, flexibele band in luxe doos, goudsnede, zwart

  Bijbel met uitleg 170x240 mm, flexibele band in luxe doos, goudsnede, zwart.

  De Bijbel in de Statenvertaling is een betrouwbare vertaling van de Hebreeuwse en Griekse grondtalen van het Oude en Nieuwe Testament. Daarom is in de…

  € 74,95
 • -73%

  BLANCHARD, J. - Voordeelpakket - Licht op Markus + Licht op Lukas
  BLANCHARD, J. - Voordeelpakket - Licht op Markus + Licht op Lukas

  John Blanchard | bijbelstudie | meditatie | bijbeluitleg.

  Licht op Markus: 45 Korte Bijbelstudies. Licht op Markus is speciaal geschreven om jonge christenen te helpen bij het lezen van de bijbel. In 45 dagen lees je het…

  € 29,90 € 7,99
 • -67%

  BLANCHARD, John - Licht op Lukas
  BLANCHARD, John - Licht op Lukas

  John Blanchard | bijbelstudie | meditatie | bijbeluitleg.

  62 korte bijbelstudies over het Evangelie van Lukas.

  Dit boek is een hulpmiddel om de boodschap van Lukas beter te begrijpen en toe te passen in het leven van elke dag.…

  € 14,95 € 4,99
 • -67%

  BLANCHARD, John - Licht op Markus
  BLANCHARD, John - Licht op Markus

  John Blanchard | bijbelstudie | meditatie | bijbeluitleg.

  45 korte bijbelstudies over het Evangelie van Markus.

  Licht op Markus is speciaal geschreven om jonge christenen te helpen bij het lezen van de Bijbel. In 45 dagen lees…

  € 14,95 € 4,99
 • BLOK, P. - Avondschemering
  BLOK, P. - Avondschemering

  P. Blok | meditaties | overdenkingen.

  In de avondschemering van een ondergaande wereld beluisteren wij de naderende voetstappen van Sions triomferende Koning. In de avondschemering van ons eigen leven overdenken wij hoe het was,…

  € 11,90
 • BLOK, P. - Nalezing van een bijwoner
  BLOK, P. - Nalezing van een bijwoner

  P. Blok | meditaties | overdenkingen.

  Het woestijnvolk ontvangt een boodschap van de God van het braambos. Die boodschap bevat niet alleen een opdracht, maar ook een belofte voor een deel van het volk.
  Het wijst naar de bijzonder…

  € 12,90
 • BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 1
  BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 1

  P. Blok | preken | bijbeluitleg | feeststoffen | deel 1.

  Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem…

  € 17,50
 • BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 2
  BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 2

  P. Blok | preken | bijbeluitleg | feeststoffen | deel 2.

  Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem…

  € 17,50
 • BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 3
  BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 3

  P. Blok | preken | bijbeluitleg | feeststoffen | deel 3.

  Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem…

  € 17,50
 • BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 4
  BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 4

  P. Blok | preken | bijbeluitleg | feeststoffen | deel 4.

  Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem…

  € 17,50
 • BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 5
  BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 5

  P. Blok | preken | bijbeluitleg | feeststoffen | deel 5.

  Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem…

  € 17,50
 • BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 6
  BLOK, P. - Op weg naar Sion - deel 6

  P. Blok | preken | bijbeluitleg | feeststoffen | deel 6.

  Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem…

  € 17,50
 • BLOK, P. - Overdenkingen over het Lied der liederen
  BLOK, P. - Overdenkingen over het Lied der liederen

  P. Blok | meditaties | hooglied | geestelijke lessen.

  Het Hooglied, dat in het Hebreeuws de naam draagt van Lied der liederen, is hoofdzakelijk een gesprek tussen Christus als Bruidegom en de bruid, Zijn kerk onder het voorbeeld…

  € 24,95
 • -50%

  BLOK, P. e.a. - Een onberouwelijke bekering
  BLOK, P. e.a. - Een onberouwelijke bekering

  P. Blok e.a. | overdenkingen | preken | bekering.

  10 preken over de waarachtige bekering - Serie: geloofsbeleving - deel 2

  In deel 2 van de serie Geloofsbeleving gaat het over de waarachtige bekering. De titel is ontleend van de…

  € 16,95 € 8,50
 • -55%

  BOER, G. - Er is verwachting
  BOER, G. - Er is verwachting

  G. Boer | preken | van advent tot wederkomst.

  De hele Bijbel predikt ons: Hij komt! De eerste komst van Christus in het vlees ligt achter ons. De tweede komst van Christus op de wolken des hemels ligt voor ons. Daartussen liggen…

  € 17,95 € 7,99
 • BOLIER, Bart - Kersten in kleur
  BOLIER, Bart - Kersten in kleur

  Bart Bolier | G.H. Kersten | herinneringen.

  Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) was een kleurrijke persoonlijkheid, die soms ook heel zwart-wit kon zijn. Hij was een geestelijke leider met visie en tegelijk een ootmoedige dienaar…

  € 15,50
 • -45%

  BONAR, Marjory - Andrew Bonar als pastor
  BONAR, Marjory - Andrew Bonar als pastor

  Marjory Bonar | levensgeschiedenis | herinneringen en dagboekfragmenten.

  ‘U moet meer hebben dan een hoop. Nu al kunt u wéten of uw naam geschreven staat in het boek des levens van het Lam.’

  Nuchterheid, teerheid en…

  € 17,95 € 9,95
 • BOSTON, Thomas - De Parel van grote waarde
  BOSTON, Thomas - De Parel van grote waarde

  Thomas Boston | preken | heilig avondmaal.

  Van Thomas Boston zijn veel preken bewaard gebleven die hij uitsprak bij avondmaalsvieringen. Ze zijn nodigend en bevatten veel bijbelse raadgevingen. Boston richtte zich daarbij zowel…

  € 16,50
 • BOSTON, Thomas - De viervoudige staat
  BOSTON, Thomas - De viervoudige staat

  Thomas Boston | verhandeling | geloofsleer | bekering.

  Thomas Boston (1676-1732) was niet alleen een vermaard kanselredenaar, hij was ook zielenherder. Hij had een bijzondere aanleg om het geestelijk leven te beschrijven. Zijn…

  € 45,00
 • BOSTON, Thomas - Komt herwaarts tot Mij
  BOSTON, Thomas - Komt herwaarts tot Mij

  Thomas Boston | preken | puriteinen | 17e eeuw.

  Komt herwaarts tot Mij. Het zijn woorden van Christus toen Hij Zich erover verheugde dat de dingen van Gods Koninkrijk aan de eenvoudigen werden geopenbaard. Vanuit de liefde van…

  € 13,90
 • -50%

  BOSTON, Thomas - Spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid
  BOSTON, Thomas - Spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid

  Thomas Boston | preken | kleine catechismus | westminster.

  Dit boek bevat een selectie van Thomas Bostons uitleggingen van de Catechismus van Westminster. In de geselecteerde verhandelingen komen belangrijke onderwerpen van de…

  € 19,90 € 9,95
 • BOVEN, B.J. van - Beroepen in de Bijbel
  BOVEN, B.J. van - Beroepen in de Bijbel

  B.J. van Boven | overdenkingen | lijdenstijd.

  In dit boekje wordt ingegaan op twaalf beroepen die in de Bijbel voorkomen: bouwer, geneesheer, herder, huisvrouw, naaister, pottenbakker, purperverkoopster, tentenmaker, visser,…

  € 9,95
 • BOVEN, B.J. van - Dankers
  BOVEN, B.J. van - Dankers

  B.J. van Boven | Drie dankdagpreken.

  De liederen Hammaäloth werden gezongen op de grote feestdagen. Dat waren de dagen waarop de Israëlieten opgingen naar de tempel om daar hun gaven te brengen en hun gebeden op te zenden.…

  € 11,90
 • BOVEN, B.J. van - De ChristENreis in 20 overdenkingen
  BOVEN, B.J. van - De ChristENreis in 20 overdenkingen

  De Christenreis in twintig overdenkingen.

  Deze twintig overdenkingen over Bunyans 'Christenreis' zijn uitgesproken tijdens de vrijwilligerscatechisaties in de jaren 2010 en 2011. Vanaf veertien dagen na Pasen tot en met september…

  € 32,50
 • BOVEN, B.J. van - De ChristINNEreis in 20 overdenkingen
  BOVEN, B.J. van - De ChristINNEreis in 20 overdenkingen

  Deze twintig overdenkingen over Bunyans 'Christinnereis' zijn uitgesproken tijdens de vrijwilligerscatechisaties in de jaren 2007 en 2008. Vanaf veertien dagen na Pasen tot en met september zijn deze bijeenkomsten om de twee weken…

  € 32,50
 • BOVEN, B.J. van - De Heilige Oorlog in 16 overdenkingen
  BOVEN, B.J. van - De Heilige Oorlog in 16 overdenkingen

  B.J. van Boven | De Heilige Oorlog | 16 overdenkingen. Deze zestien overdenkingen over ‘De Heilige Oorlog’ van Bunyan zijn uitgesproken tijdens de vrijwilligerscatechisaties in de jaren 2008 en 2009. Vanaf veertien dagen na…

  € 22,50
 • BOVEN, B.J. van - De vijf zalen van Bethesda
  BOVEN, B.J. van - De vijf zalen van Bethesda

  B.J. van Boven | de vijf zalen van bethesda.

  Aantekeningen bij ‘Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk, voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda’ door Pleun Kleijn.
  In 1931 heeft de bekende Pleun…

  € 24,90
 • BOVEN, B.J. van - Een getrouw Hogepriester
  BOVEN, B.J. van - Een getrouw Hogepriester

  B.J. van Boven | preken | overdenkingen | heilsfeiten.

  De Hogepriester in de heilsfeiten verklaard

  In eenvoudige bewoordingen doorwandelt ds. Van Boven het kerkelijk jaar, beginnend bij advent met de aankondiging van de Gezalfde…

  € 39,50
 • BOVEN, B.J. van - Het gedierte des velds - deel 2
  BOVEN, B.J. van - Het gedierte des velds - deel 2

  B.J. van Boven | drie preken | dieren | schriftuurlijk-bevindelijk | deel 2.

  Onderwijs door dieren vanuit de Psalmen.

  Ds. B.J. van Boven staat stil bij het onderwijs dat de Heere in verschillende Psalmen geeft vanuit de natuur.…

  € 11,90
 • BOVEN, B.J. van - Het gedierte des velds - deel 3
  BOVEN, B.J. van - Het gedierte des velds - deel 3

  B.J. van Boven | drie preken | dieren | schriftuurlijk-bevindelijk | deel 3.

  Onderwijs door dieren vanuit het Hooglied.

  Ds. B.J. van Boven staat in dit deeltje stil bij het onderwijs dat de Heere aan Sálomo geeft vanuit de…

  € 11,90
 • BOVEN, B.J. van - Het gevogelte des hemels - deel 1
  BOVEN, B.J. van - Het gevogelte des hemels - deel 1

  B.J. van Boven | drie preken | natuur | schriftuurlijk-bevindelijk | deel 1.

  In Job 39 geeft de Heere onderwijs vanuit de natuur. God stelt aan Job vragen op de ashoop van zijn leven. Ook vragen die betrekking hebben op de aard…

  € 11,90
 • BOVEN, B.J. van - Het gevogelte des hemels - deel 3
  BOVEN, B.J. van - Het gevogelte des hemels - deel 3

  B.J. van Boven | drie preken | natuur | schriftuurlijk-bevindelijk | deel 3.

  In het Hooglied van Salomo geeft de Heere onderwijs vanuit de natuur. Vooral de duif wordt hierbij onder de aandacht gebracht. Het Hooglied bevat een…

  € 11,90
 • BOVEN, B.J. van - In de rol des boeks is van Mij geschreven
  BOVEN, B.J. van - In de rol des boeks is van Mij geschreven

  B.J. van Boven | overdenkingen | lijdenstijd.

  De lijdenstijd bepaalt ons bij het lijden en sterven van de Heere Jezus over Wie in de rol des boeks is geschreven. God wil immers dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede, daarom…

  € 11,90
 • BOVEN, B.J. van & VERSCHUURE, A. - Belijdenis doen maar hoe?
  BOVEN, B.J. van & VERSCHUURE, A. - Belijdenis doen maar hoe?

  B.J. van Boven & A. Verschuure | belijdenis des geloofs | preken | overdenkingen.

  Passend geschenk voor hen die ermee worstelen belijdenis des geloofs te moeten doen, maar niet te weten hoe. Zowel hen die belijdenis overwegen te…

  € 18,50
 • -46%

  BOVEN, B.J. van e.a. - Avondmaalspreken
  BOVEN, B.J. van e.a. - Avondmaalspreken

  B.J. van Boven | A.T. Huijser | S.W. Janse | J.J. Tanis | A. Verschuure | avondmaalspreken.

  Bij de instelling van het Heilig Avondmaal sprak de Heere Jezus: ‘Doet dat tot Mijn gedachtenis.’ Het regelmatig houden van dit…

  € 18,50 € 9,99
 • BOVEN, B.J. van e.a. - Den loop geëindigd
  BOVEN, B.J. van e.a. - Den loop geëindigd

  B.J. van Boven | A.T. Huijser | A. Verschuure | preken | levenseinde.

  In een zestal preken worden we in deze bundel bepaald bij de twee wegen en tweeërlei levenseinde. De arme Lazarus wordt gedragen in Abrahams schoot en de…

  € 18,50
 • BOVEN, B.J. van e.a. - Uit genade door het geloof naar het Woord
  BOVEN, B.J. van e.a. - Uit genade door het geloof naar het Woord

  B.J. van Boven | G. Hoogerland | A. Verschuure | overdenkingen | sola gratia sola fide sola scriptura.

  Het uitgangspunt van het reformatorisch gedachtegoed wordt gevormd door de drie sola’s: Sola Gratia, Sola Fide en Sola…

  € 11,90
 • -40%

  BRAKEL, W. à - Jouw reisgids - bijbels dagboek 16+
  BRAKEL, W. à - Jouw reisgids - bijbels dagboek 16+

  Fonkelnieuw en spotgoedkoop !!

  W. à Brakel | bijbels dagboek | redelijke godsdienst | jongeren | 16+.

  Brakels ‘Redelijke Godsdienst’ nu speciaal voor jongeren! Dit tijdloze meesterwerk behandelt meer dan honderd…

  € 19,99 € 11,99
 • BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - dagboek
  BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - dagboek

  Bijbels dagboek bij het boek Redelijke godsdienst van Wilhelmus à Brakel.

  Het Bijbels dagboek bij Redelijke godsdienst biedt voor elke dag van het jaar een meditatie aan de hand van het gelijknamige boek van Wilhelmus à Brakel.…

  € 24,99
 • BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 1a
  BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 1a

  Wilhelmus à Brakel | Redelijke godsdienst | dogmatiek | geloofsleer | hertaalde editie | deel 1a.

  Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn Redelijke Godsdienst als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit in…

  € 49,95
 • BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 1b
  BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 1b

  Wilhelmus à Brakel | Redelijke godsdienst | dogmatiek | geloofsleer | hertaalde editie | deel 1b.

  Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn ‘Redelijke Godsdienst’ als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit…

  € 49,95
 • BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 2a
  BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 2a

  Wilhelmus à Brakel | Redelijke godsdienst | dogmatiek | geloofsleer | hertaalde editie | deel 2a.

  Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn ‘Redelijke Godsdienst’ als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit…

  € 49,95
 • BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 2b
  BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 2b

  Wilhelmus à Brakel | Redelijke godsdienst | dogmatiek | geloofsleer | hertaalde editie | deel 2b.

  Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn ‘Redelijke Godsdienst’ als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit…

  € 49,95
 • BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 3
  BRAKEL, W. à - Redelijke godsdienst - deel 3

  Wilhelmus à Brakel | Redelijke godsdienst | dogmatiek | geloofsleer | hertaalde editie | deel 3.

  Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn ‘Redelijke Godsdienst’ als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit…

  € 49,95
 • -41%

  BREGMAN, A. - Levende fonteinen
  BREGMAN, A. - Levende fonteinen

  A. Bregman | tien preken.

  Ds. A. Bregman werd op 20 oktober 1915 in Benthuizen uit een Godvrezend geslacht geboren. Zijn vader is jaren ouderling geweest in de Gereformeerde Gemeente van Benthuizen. Op 32-jarige leeftijd werd de…

  € 16,95 € 9,99
 • BROUWER-OTTERSPEER, A. - Vaders ... Moeders ... ieder een eigen taak
  BROUWER-OTTERSPEER, A. - Vaders ... Moeders ... ieder een eigen taak

  Zowel de vader als de moeder heeft van de Heere in de schepping een eigen specifieke rol én speciale eigenschappen gekregen. Wil een kind kunnen uitgroeien tot een zelfstandig functionerend persoon, dan heeft het een vader én…

  € 9,95
 • -80%

  BRUGGEN, A.G. van - In gedachtenis - Ede
  BRUGGEN, A.G. van - In gedachtenis - Ede

  A.G. van Bruggen | portretten van predikanten van de Hervormde Gemeente Ede 1580-2004 | kerkgeschiedenis.

  In het najaar van 2001 werd in hervormd Ede nagedacht over een predikantengalerij. Gekozen werd voor de vorm van een album,…

  € 24,90 € 5,00
 • BRUININGS, David - De geloofsbelijdenis van de kamerling
  BRUININGS, David - De geloofsbelijdenis van de kamerling

  David Bruinings | preken | oudvaders.

  Deze drie preken over de bekering en de belijdenis van de kamerling in Handelingen 8 vormen een eenheid. Ze vallen op door een grote levendigheid. Bruinings signaleert in deze preken de…

  € 14,90
 • -22%

  BRUININGS, David - De Leeuw uit de stam van Juda
  BRUININGS, David - De Leeuw uit de stam van Juda

  David Bruinings | preken | lijdensstoffen.

  De preken van ds. Bruinings zijn allemaal na zijn overlijden uitgegeven. Deze 16 lijdenspredikaties zijn meest in Avondmaalstijden uitgesproken en kenmerken zich in een heldere,…

  € 22,50 € 17,50
 • -36%

  BRYAN, Ruth - Christus verheerlijkt - deel 2
  BRYAN, Ruth - Christus verheerlijkt - deel 2

  Ruth Bryan | Briefwisseling tussen een maaier en een arenraapster | deel 2.

  De verborgenheid des godzaligheid bevatte het eerste deel van de briefwisseling tussen Ruth Bryan en ds. Arthur Triggs. Christus verheerlijkt bevat het…

  € 24,99 € 15,99
 • BRYAN, Ruth - De verborgenheid der godzaligheid - deel 1
  BRYAN, Ruth - De verborgenheid der godzaligheid - deel 1

  Ruth Bryan | Briefwisseling tussen een maaier en een arenraapster | deel 1.

  In het tijdschrift Zion’s Witness schreven Ruth Bryan en ds. Arthur Triggs elkaar beurtelings een brief. Ruth noemde zichzelf naar haar Bijbelse…

  € 24,99
 • alleen bij ons

  BRYAN, Ruth - Voordeelpakket - De verborgenheid der godzaligheid + Christus verheerlijkt - 2 delen
  BRYAN, Ruth - Voordeelpakket - De verborgenheid der godzaligheid + Christus verheerlijkt - 2 delen

  Voordeelpakket: 2 delen samen van € 49,98 voor maar € 29,99.

  Ruth Bryan | Briefwisseling tussen een maaier en een arenraapster | deel 1 en 2 | voordeelpakket.

  In het tijdschrift Zion’s Witness schreven Ruth Bryan en ds.…

  € 49,98 € 29,99
 • BUNYAN, J. - Eén ding is nodig
  BUNYAN, J. - Eén ding is nodig

  John Bunyan | bijbels dagboek | engelse puriteinen | 17e eeuw.

  John Bunyan is één van de zeldzaam begaafde mensen geweest die de Heere heeft willen gebruiken in Zijn dienst. De zegen op zijn werk is na het overlijden ook…

  € 19,90
 • BUNYAN, J. - Gij hoort hen die Uw heil verwachten
  BUNYAN, J. - Gij hoort hen die Uw heil verwachten

  John Bunyan | Bijbels Dagboek.

  John Bunyan was een eenvoudige ketellapper. Eenvoudig is hij ook gebleven toen God hem riep in Zijn dienst. In woord en geschrift liet hij steeds dezelfde boodschap horen: God is goed voor een…

  € 15,50
 • BUNYAN, John - De Christenreis
  BUNYAN, John - De Christenreis

  John Bunyan | allegorie | bekering | levensreis | serie: puriteinse klassieken.

  De Christenreis van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het…

  € 26,95
 • BUNYAN, John - De Christinnereis
  BUNYAN, John - De Christinnereis

  John Bunyan | allegorie | bekering | met kanttekeningen | serie: puriteinse klassieken.

  De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans pen voortkwamen. Oudere…

  € 26,95
 • BUNYAN, John - Dien Hem
  BUNYAN, John - Dien Hem

  John Bunyan | verhandeling | godsvrucht.

  De Heere vrezen brengt gelukzaligheid zegt Psalm 128:1. De bekende Engelse predikant John Bunyan wijst in dit boek op de rijke inhoud van dit vers.
  Hij beschrijft verschillende vormen van…

  € 19,95
 • BUNYAN, John - Reisgids voor pelgrims
  BUNYAN, John - Reisgids voor pelgrims

  John Bunyan | bijbels dagboek | pelgrims.

  John Bunyan, de eenvoudige prediker uit de 17e eeuw heeft door zijn geschriften velen onderwijs gegeven in het geestelijk leven. Uit zijn verzameld werk is deze Reisgids voor pelgrims…

  € 19,95
 • BUSS, G.D. (red.) - Onnaspeurlijke wegen
  BUSS, G.D. (red.) - Onnaspeurlijke wegen

  G.D. Buss (red.) | Herbert en Elsie Dawson | levensbeschrijving.

  Elsie Dawson-Aldworth, echtgenote van Herbert Dawson, vertelt in het eerste deel hoe zij van jongs af een innige liefde had tot de dienst des Heeren. Ze kon niet…

  € 24,90
 • -36%

  CALVIJN, Joh. - Gebed en lofzang
  CALVIJN, Joh. - Gebed en lofzang

  Johannes Calvijn | preken | overdenking | schriftuitleg | tekstverklaring.

  Het lied van koning Hizkia. ‘Ik kirde als een duif’ - deze bekende zin staat in het lied dat koning Hizkia schreef nadat God hem genezen had. Hizkia…

  € 12,50 € 7,99
 • CALVIJN, Joh. - Institutie (ed. De Niet)
  CALVIJN, Joh. - Institutie (ed. De Niet)

  Johannes Calvijn | Institutie | hedendaags Nederlands | opnieuw vertaald | dr. C.A. de Niet.

  De grote theoloog van de Reformatie, Johannes Calvijn, is het meest bekend geworden door zijn Institutie - een theologische inleiding op…

  € 184,50
 • COMRIE, A. - Herstel voor een biddend hart - deel 2
  COMRIE, A. - Herstel voor een biddend hart - deel 2

  A. Comrie | preken | nadere reformatie | 18e eeuw | verzamelde leerredenen | deel 1.

  De bekende oudvader Alexander Comrie (1706-1774) heeft veel geschriften nagelaten. Ook zijn Verzameling van Leerredenen (1749-1750) werd heel…

  € 19,95
 • COMRIE, A. - Het ABC van het geloof
  COMRIE, A. - Het ABC van het geloof

  Alexander Comrie | meditaties | overdenkingen | uitleg | verschillende begrippen.

  In 1739 verscheen de eerste druk van Het ABC des geloofs. Comrie schreef daarin voor zijn gemeente te Woubrugge een woord ter inleiding. Daaruit…

  € 22,50
 • -50%

  COMRIE, A. - Met Christus verenigd
  COMRIE, A. - Met Christus verenigd

  A. Comrie | preken | nadere reformatie.

  Omtrent de toe-eigening des heils kunnen er vele vragen leven. Is de Heere in mijn leven begonnen? Waaraan kan ik dat weten? Wat zijn de eigenschappen van het ware geloof? Hoe openbaart…

  € 11,90 € 5,99
 • COMRIE, A. - Troost voor een missend hart - deel 1
  COMRIE, A. - Troost voor een missend hart - deel 1

  A. Comrie | preken | nadere reformatie | 18e eeuw | verzamelde leerredenen | deel 1.

  De bekende oudvader Alexander Comrie (1706-1774) heeft veel geschriften nagelaten. De bekendste daarvan zijn - in herschreven vorm - Het ABC van…

  € 19,95
 • COMRIE, A. - Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof
  COMRIE, A. - Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof

  A. Comrie | preken | nadere reformatie | 18e eeuw.

  Comrie wilde geen ander fundament leggen dan wat al gelegd was door de profeten en apostelen, namelijk Jezus Christus. ‘Hij is het Fundament Dat in Sion is gelegd; en wie op…

  € 27,50
 • -49%

  COOK, Faith - Pelgrim zonder vrees
  COOK, Faith - Pelgrim zonder vrees

  Faith Cook | John Bunyan | levensgeschiedenis | engeland | 17e eeuw.

  Het leven en de tijd van John Bunyan

  Wie John Bunyan zegt, zegt De Christenreis, na de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld. Maar Bunyan heeft meer…

  € 34,90 € 17,90
 • -50%

  DICKSON, David - Om wijs te worden tot zaligheid
  DICKSON, David - Om wijs te worden tot zaligheid

  David Dickson | uitleg | verklaring | psalmen.

  Kernachtig legt David Dickson de Psalmen uit en past hij ze toe op het leven van alledag. En hoe actueel blijkt dan Bijbelgetrouwe uitleg te zijn voor elke generatie! Hij laat het…

  € 17,95 € 8,99
 • DIEREN, C.A. van - De blindgeborene
  DIEREN, C.A. van - De blindgeborene

  C.A. van Dieren | preken | bijbellezingen | blindgeborene | schriftuurlijk-bevindelijk.

  In de genezing van de blindgeborene is Christus de Eerste! Onbegrijpelijk zijn echter de wegen die volgen. De Heere neemt slijk met speeksel.…

  € 14,95
 • DIEREN, C.A. van - Jozef vernederd en verhoogd
  DIEREN, C.A. van - Jozef vernederd en verhoogd

  C.A. van Dieren | preken | bijbellezingen | Jozef.

  35 preken over Jozef.

  Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Jozef heeft die hemelse leiding niet altijd kunnen bezien. Zijn leven is een aaneenschakeling van wonderlijke…

  € 39,90
 • DIEREN, C.A. van - Leerboek
  DIEREN, C.A. van - Leerboek

  C.A. van Dieren | beknopte inleiding in de geloofsleer.

  U kent dat wel! Je hoort of leest ergens een uitdrukking, die heel bekend voorkomt. ''Heeft dat misschien iets met de Bijbel of de geloofsleer te maken? Wat zou die term…

  € 22,50
 • -40%

  DIEREN, C.A. van - Twaalf volle korven
  DIEREN, C.A. van - Twaalf volle korven

  C.A. van Dieren | preken | tekstuitleg | schriftuurlijk-bevindelijk.

  De discipelen wisten hoe de korven gevuld waren. Alle brokken waren door hun handen gegaan, maar ze hadden er zelf niets aan gedaan. Ze waren een bewijs van…

  € 14,90 € 8,99
 • DIEREN, C.A. van - Wie is mijn moeder?
  DIEREN, C.A. van - Wie is mijn moeder?

  C.A. van Dieren | preken | bijbeluitleg | schriftuurlijk-bevindelijk.

  Maria, moeder van Jezus. Wie is zij? Een heilige maagd zonder zonde? Mag zij vereerd worden naast Christus? Ook in protestantse kring wil men op die manier…

  € 17,90
 • DIJK, Els J. van - De hunkerende generatie
  DIJK, Els J. van - De hunkerende generatie

  Els J. van Dijk | ethiek | leefwereld | jongeren.

  Over jongeren wordt niet veel gezegd en geschreven. Vaak blijft men steken bij hun uiterlijk waarneembare gedrag en dat stemt niet altijd meteen hoopvol. Maar wat beweegt hen nu…

  € 9,95
 • -82%

  DOLDER-de WIT, H. van - Levend in het werk des Heeren
  DOLDER-de WIT, H. van - Levend in het werk des Heeren

  H. van Dolder-de Wit | biografie van ds. Hette Gerrit Abma (1917-1992).

  Stammend uit een oud Fries geslacht wordt Hette Gerrit Abma (1917-1992) geboren in het gezin van het hoofd der school te Wouterswoude. Zijn jongensjaren…

  € 32,50 € 5,99
 • DOORNENBAL, J.T. - Hij is opgestaan
  DOORNENBAL, J.T. - Hij is opgestaan

  Ds. J.T. Doornenbal | overdenkingen | pasen | lijdenstijd.

  In Hij is opgestaan behandelt dominee Doornenbal acht teksten uit de Bijbel met betrekking tot de lijdenstijd en Pasen. In de zeven lijdensweken volgen we de Heere Jezus…

  € 15,90
 • DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor
  DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor

  J.T. Doornenbal | levensbeschrijving | Wulfert Floor.

  Voor veel mensen zijn de eenvoudige geschriften van Wulfert Floor (1818-1876) tot rijke zegen geweest. Tweehonderd jaar geleden zag hij het levenslicht in Driebergen. Ter…

  € 16,90
 • -55%

  DOWLEY, Tim - De Bijbel in kaart - bijbelatlas
  DOWLEY, Tim - De Bijbel in kaart - bijbelatlas

  Tim Dowley | Bijbelatlas | De Bijbel in kaart | fullcolour.

  De Bijbel in kaart van Tim Dowley bevat informatie, foto’s, tekeningen, plattegronden enz. van landschappen, het klimaat, ballingschappen en oorlogen in de Bijbel.

  De…

  € 19,95 € 8,99
 • DUTTON, Anne - Geestelijke brieven
  DUTTON, Anne - Geestelijke brieven

  Anne Dutton | geestelijke brieven.

  Al zo'n 250 jaar worden de geestelijke brieven van de godvruchtige Anne Dutton (1692-1765) met veel stichting gelezen en herlezen door duizenden christenen in de Angelsaksische wereld.
  De…

  € 19,95
 • laatste ex.

  ECKEVELD, J.J. van - Troost door genade
  ECKEVELD, J.J. van - Troost door genade

  Zeer geschikt als geschenkboek!
  Bij 3 ex. of meer geen verzendkosten!
  LAATSTE EXEMPLAREN - OP = OP !!J.J. van Eckeveld | Verklaring van de Heidelbergse Catechismus | 52 preken over de drie stukken.

  Aan de hand van het bekende…

  € 59,95 € 14,99
 • ECKEVELD, J.J. van - Wat ik geloof
  ECKEVELD, J.J. van - Wat ik geloof

  J.J. van Eckeveld | De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

  De twaalf artikelen hebben een grote plaats in de kerk. Er is geen belijdenis die zo’n grote, wereldwijde verspreiding heeft gekregen. In…

  € 14,50
 • ECKEVELD, J.J. van - Zeker en vast
  ECKEVELD, J.J. van - Zeker en vast

  J.J. van Eckeveld | overdenking | geloofszekerheid.

  In dit boek gaat het over de vastheid en zekerheid van het geloof. Is het geloof altijd zeker? Wat houdt de zekerheid van het geloof in? Er zijn aangevochten zondaren, die met…

  € 9,95
 • EDWARDS, Jonathan - De geschiedenis van het heil
  EDWARDS, Jonathan - De geschiedenis van het heil

  Jonathan Edwards | geschiedenis van het heil | serie: puriteinse klassieken.

  ‘De geschiedenis van het heil’ is een uniek boek waarin Jonathan Edwards de hele heilsgeschiedenis van schepping tot voleinding onder de loep neemt.…

  € 29,95
Sorteer opVoor de agenda klikt u op het blokje hieronder

Bij ons betaalt u met een veilige verbinding via iDeal.

© 2015 - 2022 deboekenhoeve | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel